Haghe Film

geschiedenis

In oktober 1918 veranderde Willy Mullens de naam van zijn productiemaatschappij 's-Gravenhaagsche Filmfabriek in Haghe Film. In de vier decennia daarna werd de maatschappij één van de grootste Nederlandse producenten van documentaires en opdrachtfilms. Door gebruik te maken van zijn naam en handelsgeest produceerde Willy Mullens.

In de eerste jaren van het bestaan van Haghe Film een groot aantal films over Nederlandse steden en industrieën. In deze films legde hij het Nederland van na de Eerste Wereldoorlog voor een belangrijk deel vast. Bij het totstandkomen van de films werkte Mullens samen met instanties als de Commercieele en Industrieele Film, de Vereeniging Nederlandsch Fabricaat en het Nederlandsch Centraal Filmarchief.

Naast deze, veelal niet al te lange films, maakte Haghe Film in haar beginperiode een aantal lange - soms gedramatiseerde - opdrachtfilms voor onder andere de Vereeniging tot Bestrijding der TBC (Achter de wolken schijnt de zon, 1925).

In 1924 en 1926-1927 maakte Mullens twee filmexpedities naar Nederlands-Indië om daar filmopnamen te maken voor industrie en overheid.

In de jaren dertig en veertig nam de productiviteit en betekenis van Haghe Film af. Wel bleef het bedrijf van belang als laboratorium en als ondertitelaar van buitenlandse films. Bij het ondertitelen werd gebruikgemaakt van apparatuur die de Nederlandse titels in de emulsie perste of wegetste. Haghe Film bleef tot 1978 bestaan.

Daarna werd de naam gewijzigd in Color Film Center. Toen dit bedrijf failliet ging, vond er een doorstart plaats en werd opnieuw voor de oude naam gekozen. Het nieuwe Haghefilm bestaat nog steeds en legt zich toe op de restauratie van films. Het bedrijf is opgegaan in Cineco.

Willy Mullens bracht veel negatieven van Haghe Film-producties onder bij het Nederlandsch Centraal Filmarchief, waarvan hij een van de oprichters was. Dit deed hij in eerste instantie om de films te behouden voor latere generaties, maar uiteindelijk ook ten voordele van zichzelf. Want toen in december 1928 alle films van Haghe Film bij een brand verloren gingen, kon hij van de in het archief opgeslagen negatieven weer nieuwe kopieën vervaardigen.

informatie

Opgericht: 
1918

foto's

filmografie

 1. Productiemaatschappij
 2. Productiemaatschappij
 3. Productiemaatschappij
 4. 1918
  Productiemaatschappij
 5. 1918
  Productiemaatschappij
 6. 1918
  Productiemaatschappij
 7. 1918
  Productiemaatschappij
 8. 1918
  Productiemaatschappij
 9. 1918
  Productiemaatschappij
 10. 1918
  Productiemaatschappij
 11. 1918
  Productiemaatschappij
 12. 1918
  Productiemaatschappij
 13. 1918
  Productiemaatschappij
 14. 1918
  Productiemaatschappij
 15. 1918
  Productiemaatschappij
 16. 1918
  Productiemaatschappij
 17. 1918
  Productiemaatschappij
 18. 1918
  Productiemaatschappij
 19. 1918
  Productiemaatschappij
 20. 1918
  Productiemaatschappij
 21. 1918
  Productiemaatschappij
 22. 1918
  Productiemaatschappij
 23. 1918
  Productiemaatschappij
 24. 1918
  Productiemaatschappij
 25. 1919
  Productiemaatschappij
 26. 1919
  Productiemaatschappij
 27. 1919
  Productiemaatschappij
 28. 1919
  Productiemaatschappij
 29. 1919
  Productiemaatschappij
 30. 1919
  Productiemaatschappij
 31. 1919
  Productiemaatschappij
 32. 1919
  Productiemaatschappij
 33. 1919
  Productiemaatschappij
 34. 1919
  Productiemaatschappij
 35. 1919
  Productiemaatschappij
 36. 1919
  Productiemaatschappij
 37. 1919
  Productiemaatschappij
 38. 1919
  Productiemaatschappij
 39. 1919
  Distributeur (oorspronkelijk)
 40. 1919
  Productiemaatschappij
 41. 1919
  Productiemaatschappij
 42. 1919
  Productiemaatschappij
 43. 1919
  Productiemaatschappij
 44. 1919
  Productiemaatschappij
 45. 1919
  Productiemaatschappij
 46. 1919
  Productiemaatschappij
 47. 1919
  Productiemaatschappij
 48. 1919
  Productiemaatschappij
 49. 1919
  Productiemaatschappij
 50. 1919
  Productiemaatschappij
 51. 1919
  Productiemaatschappij
 52. 1919
  Productiemaatschappij
 53. 1919
  Productiemaatschappij
 54. 1919
  Productiemaatschappij
 55. 1919
  Productiemaatschappij
 56. 1919
  Productiemaatschappij
 57. 1919
  Productiemaatschappij
 58. 1919
  Productiemaatschappij
 59. 1919
  Productiemaatschappij
 60. 1919
  Productiemaatschappij
 61. 1919
  Productiemaatschappij
 62. 1919
  Productiemaatschappij
 63. 1919
  Productiemaatschappij
 64. 1919
  Productiemaatschappij
 65. 1919
  Productiemaatschappij
 66. 1919
  Productiemaatschappij
 67. 1919
  Productiemaatschappij
 68. 1919
  Productiemaatschappij
 69. 1919
  Productiemaatschappij
 70. 1919
  Productiemaatschappij
 71. 1919
  Productiemaatschappij
 72. 1919
  Productiemaatschappij
 73. 1919
  Productiemaatschappij
 74. 1919
  Productiemaatschappij
 75. 1919
  Productiemaatschappij
 76. 1919
  Productiemaatschappij
 77. 1919
  Productiemaatschappij
 78. 1919
  Productiemaatschappij
 79. 1920
  Productiemaatschappij
 80. 1920
  Productiemaatschappij
 81. 1920
  Productiemaatschappij
 82. 1920
  Productiemaatschappij
 83. 1920
  Productiemaatschappij
 84. 1920
  Productiemaatschappij
 85. 1920
  Productiemaatschappij
 86. 1920
  Productiemaatschappij
 87. 1920
  Productiemaatschappij
 88. 1920
  Productiemaatschappij
 89. 1920
  Productiemaatschappij
 90. 1920
  Productiemaatschappij
 91. 1920
  Productiemaatschappij
 92. 1920
  Productiemaatschappij
 93. 1920
  Productiemaatschappij
 94. 1920
  Productiemaatschappij
 95. 1920
  Productiemaatschappij
 96. 1920
  Productiemaatschappij
 97. 1920
  Productiemaatschappij
 98. 1920
  Productiemaatschappij
 99. 1920
  Productiemaatschappij
 100. 1920
  Productiemaatschappij
 101. 1920
  Productiemaatschappij
 102. 1920
  Productiemaatschappij
 103. 1920
  Productiemaatschappij
 104. 1920
  Productiemaatschappij
 105. 1920
  Productiemaatschappij
 106. 1920
  Productiemaatschappij
 107. 1920
  Productiemaatschappij
 108. 1920
  Productiemaatschappij
 109. 1920
  Productiemaatschappij
 110. 1920
  Productiemaatschappij
 111. 1920
  Productiemaatschappij
 112. 1920
  Productiemaatschappij
 113. 1920
  Productiemaatschappij
 114. 1920
  Productiemaatschappij
 115. 1920
  Productiemaatschappij
 116. 1920
  Productiemaatschappij
 117. 1920
  Productiemaatschappij
 118. 1920
  Productiemaatschappij
 119. 1920
  Productiemaatschappij
 120. 1920
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 121. 1920
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 122. 1920
  Productiemaatschappij
 123. 1920
  Productiemaatschappij
 124. 1920
  Productiemaatschappij
 125. 1920
  Productiemaatschappij
 126. 1920
  Productiemaatschappij
 127. 1920
  Productiemaatschappij
 128. 1920
  Productiemaatschappij
 129. 1920
  Productiemaatschappij
 130. 1920
  Productiemaatschappij
 131. 1920
  Productiemaatschappij
 132. 1920
  Productiemaatschappij
 133. 1920
  Productiemaatschappij
 134. 1920
  Productiemaatschappij
 135. 1920
  Productiemaatschappij
 136. 1920
  Productiemaatschappij
 137. 1920
  Productiemaatschappij
 138. 1920
  Productiemaatschappij
 139. 1920
  Productiemaatschappij
 140. 1920
  Productiemaatschappij
 141. 1920
  Productiemaatschappij
 142. 1920
  Productiemaatschappij
 143. 1920
  Productiemaatschappij
 144. 1920
  Productiemaatschappij
 145. 1920
  Productiemaatschappij
 146. 1920
  Productiemaatschappij
 147. 1920
  Productiemaatschappij
 148. 1920
  Productiemaatschappij
 149. 1920
  Productiemaatschappij
 150. 1920
  Productiemaatschappij
 151. 1920
  Productiemaatschappij
 152. 1920
  Productiemaatschappij
 153. 1920
  Productiemaatschappij
 154. 1920
  Productiemaatschappij
 155. 1920
  Productiemaatschappij
 156. 1920
  Productiemaatschappij
 157. 1920
  Productiemaatschappij
 158. 1920
  Productiemaatschappij
 159. 1920
  Productiemaatschappij
 160. 1920
  Productiemaatschappij
 161. 1920
  Productiemaatschappij
 162. 1920
  Productiemaatschappij
 163. 1920
  Productiemaatschappij
 164. 1920
  Productiemaatschappij
 165. 1920
  Productiemaatschappij
 166. 1920
  Productiemaatschappij
 167. 1920
  Productiemaatschappij
 168. 1920
  Productiemaatschappij
 169. 1920
  Productiemaatschappij
 170. 1920
  Productiemaatschappij
 171. 1920
  Productiemaatschappij
 172. 1920
  Productiemaatschappij
 173. 1920
  Productiemaatschappij
 174. 1920
  Productiemaatschappij
 175. 1920
  Productiemaatschappij
 176. 1920
  Productiemaatschappij
 177. 1920
  Productiemaatschappij
 178. 1920
  Productiemaatschappij
 179. 1920
  Productiemaatschappij
 180. 1920
  Productiemaatschappij
 181. 1920
  Productiemaatschappij
 182. 1920
  Productiemaatschappij
 183. 1920
  Productiemaatschappij
 184. 1920
  Productiemaatschappij
 185. 1920
  Productiemaatschappij
 186. 1920
  Productiemaatschappij
 187. 1920
  Productiemaatschappij
 188. 1921
  Productiemaatschappij
 189. 1921
  Productiemaatschappij
 190. 1921
  Productiemaatschappij
 191. 1921
  Productiemaatschappij
 192. 1921
  Productiemaatschappij
 193. 1921
  Productiemaatschappij
 194. 1921
  Productiemaatschappij
 195. 1921
  Productiemaatschappij
 196. 1921
  Productiemaatschappij
 197. 1921
  Productiemaatschappij
 198. 1921
  Productiemaatschappij
 199. 1921
  Productiemaatschappij
 200. 1921
  Productiemaatschappij
 201. 1921
  Productiemaatschappij
 202. 1921
  Productiemaatschappij
 203. 1921
  Productiemaatschappij
 204. 1921
  Productiemaatschappij
 205. 1921
  Productiemaatschappij
 206. 1921
  Productiemaatschappij
 207. 1921
  Productiemaatschappij
 208. 1921
  Productiemaatschappij
 209. 1921
  Productiemaatschappij
 210. 1921
  Productiemaatschappij
 211. 1921
  Productiemaatschappij
 212. 1921
  Productiemaatschappij
 213. 1921
  Productiemaatschappij
 214. 1921
  Productiemaatschappij
 215. 1921
  Productiemaatschappij
 216. 1921
  Productiemaatschappij
 217. 1921
  Productiemaatschappij
 218. 1921
  Productiemaatschappij
 219. 1921
  Productiemaatschappij
 220. 1921
  Productiemaatschappij
 221. 1921
  Productiemaatschappij
 222. 1921
  Productiemaatschappij
 223. 1921
  Productiemaatschappij
 224. 1921
  Productiemaatschappij
 225. 1921
  Productiemaatschappij
 226. 1921
  Productiemaatschappij
 227. 1921
  Productiemaatschappij
 228. 1921
  Productiemaatschappij
 229. 1921
  Productiemaatschappij
 230. 1921
  Productiemaatschappij
 231. 1921
  Productiemaatschappij
 232. 1921
  Productiemaatschappij
 233. 1921
  Productiemaatschappij
 234. 1921
  Productiemaatschappij
 235. 1921
  Productiemaatschappij
 236. 1921
  Productiemaatschappij
 237. 1921
  Productiemaatschappij
 238. 1921
  Productiemaatschappij
 239. 1921
  Productiemaatschappij
 240. 1921
  Productiemaatschappij
 241. 1921
  Productiemaatschappij
 242. 1921
  Productiemaatschappij
 243. 1921
  Productiemaatschappij
 244. 1921
  Productiemaatschappij
 245. 1921
  Productiemaatschappij
 246. 1921
  Productiemaatschappij
 247. 1921
  Productiemaatschappij
 248. 1921
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 249. 1921
  Productiemaatschappij
 250. 1921
  Productiemaatschappij
 251. 1921
  Productiemaatschappij
 252. 1921
  Productiemaatschappij
 253. 1921
  Productiemaatschappij
 254. 1921
  Productiemaatschappij
 255. 1921
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 256. 1921
  Productiemaatschappij
 257. 1921
  Productiemaatschappij
 258. 1921
  Productiemaatschappij
 259. 1921
  Productiemaatschappij
 260. 1921
  Productiemaatschappij
 261. 1922
  Productiemaatschappij
 262. 1922
  Productiemaatschappij
 263. 1922
  Productiemaatschappij
 264. 1922
  Productiemaatschappij
 265. 1922
  Productiemaatschappij
 266. 1922
  Productiemaatschappij
 267. 1922
  Productiemaatschappij
 268. 1922
  Productiemaatschappij
 269. 1922
  Productiemaatschappij
 270. 1922
  Productiemaatschappij
 271. 1922
  Productiemaatschappij
 272. 1922
  Productiemaatschappij
 273. 1922
  Productiemaatschappij
 274. 1922
  Productiemaatschappij
 275. 1922
  Productiemaatschappij
 276. 1922
  Productiemaatschappij
 277. 1922
  Productiemaatschappij
 278. 1922
  Productiemaatschappij
 279. 1922
  Productiemaatschappij
 280. 1922
  Productiemaatschappij
 281. 1922
  Productiemaatschappij
 282. 1922
  Productiemaatschappij
 283. 1922
  Productiemaatschappij
 284. 1922
  Productiemaatschappij
 285. 1922
  Productiemaatschappij
 286. 1922
  Productiemaatschappij
 287. 1922
  Productiemaatschappij
 288. 1922
  Productiemaatschappij
 289. 1922
  Productiemaatschappij
 290. 1922
  Productiemaatschappij
 291. 1922
  Productiemaatschappij
 292. 1922
  Productiemaatschappij
 293. 1922
  Productiemaatschappij
 294. 1922
  Productiemaatschappij
 295. 1922
  Productiemaatschappij
 296. 1922
  Productiemaatschappij
 297. 1922
  Productiemaatschappij
 298. 1922
  Productiemaatschappij
 299. 1922
  Productiemaatschappij
 300. 1922
  Productiemaatschappij
 301. 1922
  Productiemaatschappij
 302. 1922
  Productiemaatschappij
 303. 1922
  Productiemaatschappij
 304. 1922
  Productiemaatschappij
 305. 1922
  Productiemaatschappij
 306. 1922
  Productiemaatschappij
 307. 1922
  Productiemaatschappij
 308. 1922
  Productiemaatschappij
 309. 1922
  Productiemaatschappij
 310. 1922
  Productiemaatschappij
 311. 1922
  Productiemaatschappij
 312. 1922
  Productiemaatschappij
 313. 1922
  Productiemaatschappij
 314. 1922
  Productiemaatschappij
 315. 1922
  Productiemaatschappij
 316. 1922
  Productiemaatschappij
 317. 1922
  Productiemaatschappij
 318. 1922
  Productiemaatschappij
 319. 1922
  Productiemaatschappij
 320. 1922
  Productiemaatschappij
 321. 1922
  Productiemaatschappij
 322. 1922
  Productiemaatschappij
 323. 1923
  Productiemaatschappij
 324. 1923
  Productiemaatschappij
 325. 1923
  Productiemaatschappij
 326. 1923
  Productiemaatschappij
 327. 1923
  Productiemaatschappij
 328. 1923
  Productiemaatschappij
 329. 1923
  Productiemaatschappij
 330. 1923
  Productiemaatschappij
 331. 1923
  Productiemaatschappij
 332. 1923
  Productiemaatschappij
 333. 1923
  Productiemaatschappij
 334. 1923
  Productiemaatschappij
 335. 1923
  Productiemaatschappij
 336. 1923
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 337. 1923
  Productiemaatschappij
 338. 1923
  Productiemaatschappij
 339. 1923
  Productiemaatschappij
 340. 1923
  Productiemaatschappij
 341. 1923
  Productiemaatschappij
 342. 1923
  Productiemaatschappij
 343. 1923
  Productiemaatschappij
 344. 1923
  Productiemaatschappij
 345. 1923
  Productiemaatschappij
 346. 1923
  Productiemaatschappij
 347. 1923
  Productiemaatschappij
 348. 1923
  Productiemaatschappij
 349. 1924
  Productiemaatschappij
 350. 1925
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 351. 1927
  Productiemaatschappij
 352. 1927
  Productiemaatschappij
 353. 1927
  Productiemaatschappij
 354. 1927
  Productiemaatschappij
 355. 1927
  Productiemaatschappij
 356. 1927
  Productiemaatschappij
 357. 1927
  Productiemaatschappij
 358. 1927
  Productiemaatschappij
 359. 1928
  Productiemaatschappij
 360. 1928
  Productiemaatschappij
 361. 1928
  Aanvrager keuring, Productiemaatschappij
 362. 1930
  Productiemaatschappij
 363. 1930
  Productiemaatschappij
 364. 1931
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 365. 1939
  Distributeur (oorspronkelijk), Productiemaatschappij
 366. 1948
  Productiemaatschappij
 367. 1958
  Productiemaatschappij
 368. 1958
  Productiemaatschappij
 369. 1958
  Productiemaatschappij
 370. 1958
  Productiemaatschappij
 371. 1958
  Productiemaatschappij
 372. 1958
  Productiemaatschappij
 373. 1958
  Productiemaatschappij
 374. 1958
  Productiemaatschappij
 375. 1958
  Productiemaatschappij
 376. 1958
  Productiemaatschappij
 377. 1958
  Productiemaatschappij
 378. 1958
  Productiemaatschappij
 379. 1958
  Productiemaatschappij
 380. 1958
  Productiemaatschappij
 381. 1958
  Productiemaatschappij
 382. 1958
  Productiemaatschappij
 383. 1958
  Productiemaatschappij
 384. 1958
  Productiemaatschappij
 385. 1958
  Productiemaatschappij
 386. 1958
  Productiemaatschappij
 387. 1958
  Productiemaatschappij
 388. 1958
  Productiemaatschappij
 389. 1958
  Productiemaatschappij
 390. 1958
  Productiemaatschappij
 391. 1958
  Productiemaatschappij
 392. 1958
  Productiemaatschappij
 393. 1958
  Productiemaatschappij
 394. 1958
  Productiemaatschappij
 395. 1958
  Productiemaatschappij
 396. 1958
  Productiemaatschappij
 397. 1958
  Productiemaatschappij
 398. 1958
  Productiemaatschappij
 399. 1958
  Productiemaatschappij
 400. 1958
  Productiemaatschappij
 401. 1958
  Productiemaatschappij
 402. 1958
  Productiemaatschappij
 403. 1958
  Productiemaatschappij
 404. 1958
  Productiemaatschappij
 405. 1958
  Productiemaatschappij
 406. 1958
  Productiemaatschappij
 407. 1958
  Productiemaatschappij
 408. 1958
  Productiemaatschappij
 409. 1958
  Productiemaatschappij
 410. 1958
  Productiemaatschappij
 411. 1958
  Productiemaatschappij
 412. 1959
  Productiemaatschappij
 413. 1959
  Productiemaatschappij
 414. 1959
  Productiemaatschappij
 415. 1959
  Productiemaatschappij
 416. 1959
  Productiemaatschappij
 417. 1959
  Productiemaatschappij
 418. 1959
  Productiemaatschappij
 419. 1959
  Productiemaatschappij
 420. 1959
  Productiemaatschappij
 421. 1959
  Productiemaatschappij
 422. 1959
  Productiemaatschappij
 423. 1959
  Productiemaatschappij
 424. 1959
  Productiemaatschappij
 425. 1959
  Productiemaatschappij
 426. 1959
  Productiemaatschappij
 427. 1959
  Productiemaatschappij
 428. 1959
  Productiemaatschappij
 429. 1959
  Productiemaatschappij
 430. 1959
  Productiemaatschappij
 431. 1959
  Productiemaatschappij
 432. 1959
  Productiemaatschappij
 433. 1959
  Productiemaatschappij
 434. 1959
  Productiemaatschappij
 435. 1959
  Productiemaatschappij
 436. 1959
  Productiemaatschappij
 437. 1959
  Productiemaatschappij
 438. 1959
  Productiemaatschappij
 439. 1959
  Productiemaatschappij
 440. 1959
  Productiemaatschappij
 441. 1959
  Productiemaatschappij
 442. 1959
  Productiemaatschappij
 443. 1959
  Productiemaatschappij
 444. 1959
  Productiemaatschappij
 445. 1959
  Productiemaatschappij
 446. 1959
  Productiemaatschappij
 447. 1959
  Productiemaatschappij
 448. 1959
  Productiemaatschappij
 449. 1959
  Productiemaatschappij
 450. 1959
  Productiemaatschappij
 451. 1959
  Productiemaatschappij
 452. 1959
  Productiemaatschappij
 453. 1959
  Aanvrager keuring, Productiemaatschappij
 454. 1959
  Productiemaatschappij
 455. 1959
  Productiemaatschappij
 456. 1959
  Productiemaatschappij
 457. 1959
  Productiemaatschappij
 458. 1959
  Productiemaatschappij
 459. 1960
  Productiemaatschappij
 460. 1960
  Productiemaatschappij
 461. 1960
  Productiemaatschappij
 462. 1960
  Productiemaatschappij
 463. 1960
  Productiemaatschappij
 464. 1960
  Productiemaatschappij
 465. 1960
  Productiemaatschappij
 466. 1960
  Productiemaatschappij
 467. 1960
  Productiemaatschappij
 468. 1960
  Productiemaatschappij
 469. 1960
  Productiemaatschappij
 470. 1960
  Productiemaatschappij
 471. 1960
  Productiemaatschappij
 472. 1960
  Productiemaatschappij
 473. 1960
  Productiemaatschappij
 474. 1960
  Productiemaatschappij
 475. 1960
  Productiemaatschappij

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie