Oorlog en vrede 1918

Om deze video te bekijken moet je YouTube/ Vimeo cookies accepteren.
klik hier

Samenvatting

Melodrama over het wel en wee van drie families tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Ducrot en de grenzeloos afgunstige Ninette verwijten Mario en Anny dat ze hun rijkdom te danken hebben aan de moorddadige uitwerking van Mario's bommen en dat het bloed van duizenden slachtoffers aan hun handen kleeft. Hoewel Mario geen druppel meer drinkt, heeft hij nog steeds een zwak zenuwgestel en bij het horen van deze beschuldigingen wordt hij geplaagd door gevoelens van zelfverwijt en wroeging. Anny probeert hem te troosten, maar ook zij is bang voor de gevolgen.

Als boetedoening voor wat de uitvinding van haar man teweeg heeft gebracht, vertrekt Anny als verpleegster naar het front om voor de zieken en gewonden te zorgen. Ducrot komt in de fabriek om het leven door een vallend blok ijzer. Pauline Laurent is de enige die nog steeds vertrouwen in haar zoon heeft en op haar sterfbed drukt ze Mario op het hart om in het belang van het vaderland zijn werk voort te zetten.

Ninette, die eindelijk gewetenswroeging krijgt over haar gebrek aan zusterliefde, toont berouw en besluit boete te doen voor haar vroegere zonden. Ze zal de rest van haar leven wijden aan het verzorgen van haar zieke broer en van Charles, die blind is teruggekeerd van het front. Anny komt terug bij haar man, die ernstig ziek blijkt. Ze worstelt tussen haar liefde en wat zij als haar plicht beschouwt, maar de liefde overwint en ze blijft bij Mario als zijn immer trouwe levensgezellin. - Einde.

De film is grotendeels verloren gegaan – slechts een enkel fragment is bewaard gebleven.

Informatie

originele titel
Oorlog en vrede 1918
alternatieve titel
De vrouw voor, tijdens en na de oorlog
productiejaar
1918
premièredatum
25-10-1918
land
Nederland
categorie
Fictie
genre
trefwoorden
regisseur
regisseur
distributeur (oorspronkelijk)
producent

Afbeeldingen

Cast

Acteur

Crew

Technische notities

geluid
Stil
kleur
Tinting
formaat
35mm
akten
5

Bronnen

G. Donaldson, Of Joy and Sorrow. A Filmography of Dutch Silent Fiction, Amsterdam (1997), p. 174

R. Bishoff, Hollywood in Holland, Amsterdam (1988), pp. 91-92, p. 129

De Bioscoop-Courant No. 17, 18 januari 1918, p. 56

De Bioscoop-Courant No. 41, 5 juli 1918, p. 8

De Bioscoop-Courant No. 51, 13 september 1918; Bijlage van De Bioscoop-Courant

De Bioscoop-Courant No. 25, 21 maart 1919; Bijlage van De Bioscoop-Courant

De Bioscoop-Courant No. 26, 28 maart 1919, p. 37

De Kinematograaf, 18 oktober 1918, pp. 4076-4077

De Film-Wereld No. 49, 1918, pp. 4-5

Algemeen Handelsblad, 10 oktober 1918

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie