Tweede Wereldoorlog

Zes jaren

Zes jaren is een korte speelfilm gemaakt in opdracht van het ‘World Student Service Fund’, een Amerikaanse organisatie die hulp bood aan studenten uit tijdens de oorlog bezette landen. De film vertelt het verhaal van een Leidse student (gespeeld door de latere politicus Jan Glastra van Loon) en zijn rol in het studentenverzet.

LO - LKP

Deels fictief, deel documentair verhaal over een Nederlandse verzetsstrijder die door de Duitsers wordt opgepakt en geëxecuteerd.

Een metaalbewerker duikt onder omdat hij niet met de Duitsers wil samenwerken. Op zijn onderduikadres sluit hij zich aan bij het verzet. Nadat hij bij een overval gewond is geraakt, belandt hij in het ziekenhuis. Hij weet te ontsnappen, maar wordt voor een tweede maal gearresteerd, en naar kamp Vught gebracht. De Duitsers fusilleren hem in september 1944, vlak voordat de geallieerden het kamp bereiken.

De vijanden

Anti-oorlogsfilm over twee soldaten die proberen te overleven tijdens het Ardennenoffensief van 1944. Debuutfilm van de Belgische auteur Hugo Claus.

Een Amerikaanse soldaat en een jonge Vlaming nemen tijdens het Ardennenoffensief in de winter van 1944-1945 de Duitse soldaat Willy gevangen. Het drietal is door het lot tot elkaar veroordeeld, beleeft allerlei avonturen aan het front, en vindt uiteindelijk de - onontkoombare - dood.

De overval

Oorlogsfilm over de overval op de strafgevangenis van Leeuwarden in 1944.

Op 8 december 1944 verrichtten Friese verzetsstrijders een heldendaad: zij pleegden een overval op een Leeuwardense strafgevangenis en wisten zonder bloedvergieten tientallen gevangenen te bevrijden. Onder hen bevonden zich kopstukken van het Leeuwarder verzet en een politie-inspecteur. Voor sommige gevangenen, ernstig verzwakt door martelingen, kwam de bevrijding op het nippertje.

Als twee druppels water

Oorlogsfilm naar De donkere kamer van Damocles van W.F. Hermans, waarin een jongeman zijn vermeende dubbelganger ontmoet.

Net als schrijver W. F. Hermans is Fons Rademakers altijd gefascineerd geweest door het menselijk gedrag in de Tweede Wereldoorlog. In Als twee druppels water, de verfilming van W.F. Hermans' roman De donkere kamer van Damocles, verkent hij de grenzen tussen goed en fout in oorlogstijd.

Bezet gebied

Gedramatiseerde documentaire over het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nederland tijdens de Duitse bezetting. Ondanks de door de Duitsers gedane beloften over het respecteren van de volksaard en de vrijheid, wordt het Nederlandse volk geknecht. Een aantal mensen komt in verzet. Bonkaarten worden gestolen, illegale kranten gedrukt. Maar de repressie is hard: sommige illegale strijders worden gedood, anderen gearresteerd. Na een overval op de gevangenis worden zij bevrijd.

Een vreemde vogel

Eerste en enige lange speelfilm van tekstdichter Lennaert Nijgh is een psychologisch drama over een jongeman die het oorlogsverleden van zijn vader tracht te begrijpen.

Een leerling schrijft een stuk voor de jaarlijkse toneelavond van zijn school en verwerkt hierin het oorlogsverleden van zijn vader. Als de acteurs het script onder ogen krijgen, worden ze geconfronteerd met het verhaal van een man die er in de oorlog dubieuze praktijken op nahield. Mag dit stuk wel worden opgevoerd?

Pagina's