President Krugers aankomst te Marseille

Samenvatting

In het 'Nieuws van de Dag' van 23 november 1900 kon men lezen:

'De heer Nöggerath, directeur van het specialiteiten-theater Flora, is naar Marseille vertrokken, om photographische opnemingen te doen van president Kruger's aankomst aldaar, ten dienste van den bioscoop.'

 

Het bericht werd een week later - op 1 december 1900 - gevolgd door een tweede bericht:

'De bioscopische opnemingen te Marseille, voor het speciali­teiten theater Flora gedaan van de aankomst van de Gelder­land, zijn zeer geslaagd.

Als bij de voorstelling de tafereelen uit Marseille worden aangekondigd, wordt 't doodstil in de zaal. Zoodra stroomt de Gelderland de haven binnen of een stormachtig gejuich ontstaat. Dan een stilte en verbazing over de reusachtige menschenmassa.

Weldra ziet men Kruger landen, z'n toespraak houden, be­stormd worden door enthousiasten met reusachtige bloemenrui­kers en, half gedragen dor de menschenmenigte, in het rij­tuig plaats­nemen en naar het hotel gaan. Dan wordt de stilte in de theaterzaal plotseling door een donderend gejuich verbroken. De menschen kunnen niet meer blijven zitten, zwaaien met de hoeden en gaan het Transvaalsche volkslied zingen.

De geestdrift neemt toe als de beeltenis komen van Paul Kruger en tante Sannie, van De Wet, van Koningin Wilhelmina en prins Hendrik. 't Wordt een delirium van geestdrift, tot het publiek, met onbeklemde borst het 'Wien Neêrlandsch bloed' zingende, de zaal verlaat en op straat verkoeling vindt door de warmte van den geestdrift.'

 

Informatie

originele titel
President Krugers aankomst te Marseille
buitenlandse releasetitel
Ankunft des Präsidenten Krüger in Marseille am 22.11.
productiejaar
1900
premièredatum
01-12-1900
land
Nederland
geografische namen
categorie
Non-fictie
persoon (in beeld)
productiemaatschappij

Technische notities

originele lengte
75
geluid
Stil
kleur
Zwart-wit
formaat
35mm
akten
1

Bronnen

Nieuws van de Dag, 23 november 1900

Nieuws van de Dag, 24 november 1900

Nieuws van de Dag, 1 december 1900

G. Donaldson, Wie is wie in de Nederlandsche film 1930: Nöggerath, Franz Anton (Senior), in Skrien nr. 128, (1983), pp. 34-36

H. Birett, Das Filmangebot in Deutschland : 1895-1911, München (1991), p. 24

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie