'n Herinnering aan wijlen Z.M. Willem III, een rijtoer makende door het Vondelpark te Amsterdam

Samenvatting

In deze zeer korte film wordt koning Willem III, die in 1890 overleed, rondgereden door het Vondelpark in zijn koets met vier paarden en ruiters in rode kostuums.

Uit het 'Algemeen Handelsblad' van 2 april 1899:

'1 april! Toch is het waar wat wij gaan vertellen. 'Binnen een paar dagen kunnen de Amsterdammers en zij, die binnen onze muren zijn, een rijtoer van wijlen Z.M. Koning Willem III in het Vondelpark bijwonen'.

Maar, dat is onmogelijk. Weet dan, lezer, dat voor de bio­graaf niets onmogelijk is. O, de biograaf! Maar toch...? Wie is de toovenaar?...

Dat is de heer Nöggerath, die de directeur van de Variété Flora in de Amstelstraat [is].

En nu niet langer de martelende onzekerheid. Zie hier de gehele toedracht.

De intocht had getrokken. Stampvolle zalen, maar aan alles komt een eind. Zoo ook aan de toeloop van nieuwsgierigen in de Variété Flora.

Toen kwam de leuke directeur op een lumineus idee. Waarom niet eens een terugstap in de geschiedenis. Wat lette hem? Niets immers.

Hij nam den 'mimiker' in de hand. Costumes, pruiken en rijtuigen werden besteld, en het Floragezelschap vertrok naar het Vondelpark.

Voor het paviljoen hield men stil. Hier had een meesterlijke verkleeding plaats, en het samengestroomde publiek - waar loopen in Amsterdam tal uit voor te hoop - was weldra in de gelegenheid de oude koning te aanschouwen. Want daar reed hij heen in zijn rijtuig met de gebruikelijke roode voorrij­ders op het trappelende vierspan, koning Willem III.

En toen allen zoo echt natuurlijk naar deze schitterende stoet stonden te gapen, liet de heer Nöggerath zijn photo­graphie-toestel werken en deed een reeks mooie opnamen. Zoodat het gehele tooneel weldra zal kunnen bewonderd wor­den.

Die biograaf toch!'

Informatie

originele titel
'n Herinnering aan wijlen Z.M. Willem III, een rijtoer makende door het Vondelpark te Amsterdam
productiejaar
1899
eerste vertoning
13-4-1899
land
Nederland
geografische namen
categorie
Fictie
personage (historisch)
productiemaatschappij

Afbeeldingen

Technische notities

geluid
Stil
kleur
Zwart-wit
formaat
35mm
akten
1

Bronnen

Algemeen Handelsblad, 2 april 1899

G. Donaldson, 'De eerste Nederlandse speelfilms en de gebroeders Mullens', in: Skrien Nr. 28, januari 1972, p. 3

G. Donaldson, Of Joy and Sorrow. A Filmography of Dutch Silent Fiction, Amsterdam (1997), p. 52

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie