De begrafenisplechtigheid van wijlen Z.M. Leopold van België

Samenvatting

Uit het 'Nieuws van de Dag' van 20 december 1909:

 

 

'Zou gisteren het record met bioscope-ondernemingen zijn geslagen? Gistermiddag de begrafenis-plechtigheid van koning Leopold II te Brussel, 's avonds hier te Amsterdam de ver­tooning op 't doek.

De heeren Nöggerath en Vierboom hadden zich, gewapend met uitmuntende toestellen ter opneming, naar Brussel begeven. Na Vierboom's opneming te 11 uren, keerde deze naar Amster­dam terug, kwam hier te 6 uur aan. Dadelijk aan 't werk voor de ontwikkeling en nog denzelfden avond een duidelijke reproductie in drie theaters, in Flora, in Bioscope-Theater en bij Carré.

Hedenavond kan men de gezamelijke opnemingen zien, dus ook die van den heer Nöggerath, die den begrafenisstoet te 2 uur pakte, een film van 300 meter lengte. Doch hedenavond alleen bij Carré en in  het Bioscope-theater, dus niet in Flora. Immers daar zal het feest zijn hedenavond, het jubel­feest van Léon Boedels, en dan geen begrafenisstoet met begelei­dende treurtonen. Dan mag slechts blij feestgejubel worden vernomen en op vroolijke vertooningen worden ge­staard.

 

Informatie

originele titel
De begrafenisplechtigheid van wijlen Z.M. Leopold van België
productiejaar
1909
premièredatum
19-12-1909
land
Nederland
geografische namen
categorie
Non-fictie
distributeur (oorspronkelijk)
productiemaatschappij

Technische notities

originele lengte
300
geluid
Stil
kleur
Zwart-wit
formaat
35mm
akten
1

Bronnen

Nieuws van de Dag, 20 december 1909


Algemeen Handelsblad, 23 december 1909

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie