Valkenburg (Limburg)

De dwaze lotgevallen van Sherlock Jones

Sherlock Jones is een stuntel. Een wat sjofele man, die droomt van grootse daden en steeds weer wakker wordt in de povere werkelijkheid. Hij raakt er niet door ontgoocheld want daar is hij te argeloos en ook te blijmoedig voor. De enige die het allemaal kopschuddend aanziet en zich duidelijk zorgen maakt over het wel en wee van de dagdromende detective is diens trouwe en zeer schrandere hond Watson.