oorlog

LO - LKP

Deels fictief, deel documentair verhaal over een Nederlandse verzetsstrijder die door de Duitsers wordt opgepakt en geƫxecuteerd.

Een metaalbewerker duikt onder omdat hij niet met de Duitsers wil samenwerken. Op zijn onderduikadres sluit hij zich aan bij het verzet. Nadat hij bij een overval gewond is geraakt, belandt hij in het ziekenhuis. Hij weet te ontsnappen, maar wordt voor een tweede maal gearresteerd, en naar kamp Vught gebracht. De Duitsers fusilleren hem in september 1944, vlak voordat de geallieerden het kamp bereiken.

Paranoia

Vertelling over een door de oorlog getraumatiseerde jongeman, naar de novelle van W.F. Hermans.

Filmmaker Adriaan Ditvoorst baseerde zijn tweede lange speelfilm op de gelijknamige novelle van W.F. Hermans, waarin de hoofdpersoon Arnold Clever zich inbeeldt dat hij een internationaal gezocht oorlogsmisdadiger is wiens signalement door de kranten is verspreid. Zijn waanvoorstellingen leiden zijn ondergang in.

De dijk is dicht

Oorlogsdrama over een jonge weduwnaar die terugkeert naar het dorp waar hij zijn vrouw heeft verloren.

Een jonge man heeft zijn vrouw verloren bij het bombardement van West-Kapelle (Walcheren) in 1944. Na afloop van de oorlog keert hij terug en dreigt verzwelgd te worden door zijn verdriet. Uiteindelijk hervindt de man door het contact met de dorpsbewoners zijn evenwicht en wilskracht, zodat ook hij een bijdrage kan leveren aan het herstel van het zwaar geteisterde land.

Samen op weg

In opdracht van het Nederlands Volksherstel gemaakte over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de saamhorigheid die noodzakelijk is bij de wederopbouw van Nederland.

Samen op weg is een gedeeltelijk geƫnsceneerde documentaire over de bezetting van Nederland door de Duitsers - over het verzet en de ontberingen. Daarnaast doet de film een oproep om na de oorlog gemeenschappelijk te werken aan de opbouw van het verwoeste land. De film eindigt met het portret van koningin Wilhelmina.