Westkapelle

De dijk is dicht

Oorlogsdrama over een jonge weduwnaar die terugkeert naar het dorp waar hij zijn vrouw heeft verloren.

Een jonge man heeft zijn vrouw verloren bij het bombardement van West-Kapelle (Walcheren) in 1944. Na afloop van de oorlog keert hij terug en dreigt verzwelgd te worden door zijn verdriet. Uiteindelijk hervindt de man door het contact met de dorpsbewoners zijn evenwicht en wilskracht, zodat ook hij een bijdrage kan leveren aan het herstel van het zwaar geteisterde land.