Walcheren

De dijk is dicht

Oorlogsdrama over een jonge weduwnaar die terugkeert naar het dorp waar hij zijn vrouw heeft verloren.

Een jonge man heeft zijn vrouw verloren bij het bombardement van West-Kapelle (Walcheren) in 1944. Na afloop van de oorlog keert hij terug en dreigt verzwelgd te worden door zijn verdriet. Uiteindelijk hervindt de man door het contact met de dorpsbewoners zijn evenwicht en wilskracht, zodat ook hij een bijdrage kan leveren aan het herstel van het zwaar geteisterde land.

Herwinnen door werken

Herwinnen door werken – met als ondertitel  Hoe wij Nederland zagen – is een in kleur gefilmd portret van Nederland net na de Tweede Wereldoorlog. Direct na de bevrijding van Deventer in april 1945 begonnen Alex Roosdorp en zijn vrouw Marie Roosdorp-van den Berg met het maken van filmopnamen van de verwoesting om hen heen: kapotgeschoten steden, vernielde infrastructuur en verdronken land.