Een zingende Franschman

Samenvatting

Uit het 'Nieuws van de Dag' van 9 november 1912:

Grand Théâtre, Amstelstraat

'De firma Alberts Frères, die in het Grand Théâtre in de Amstelstraat geregeld bioscoop-voorstellingen geeft, heeft indertijd in het Paleis voor Volksvlijt de 'sprekende films' gedemonstreerd, die door het Parijsche huis Gaumont waren vervaardigd. Sinds de gebroeders Alberts zich te Amsterdam hebben gevestigd, hebben zij in de Reguliersdwarsstraat een uitgebreide inrichting in 't leven geroepen, die hen in staat stelt bioscoop-opnemingen van velerlei aard zelf te maken. Zoo hebben zij zich ook toegelegd om het voetspoor van Gaumont te volgen en aan het beeld het woord te paren, met andere woorden: de sprekende film te vervaardigen. Gisteravond hebben ze daarvan hun eerste proeven gegeven. Het eerst werd een cabaret voorgesteld, waar een Franschman onder vroolijk springen, coupletten zong. Daarna verscheen een paartje, gezeten op een bank in een park, gesticulerend en zingend. En toen waren de Hollanders aan de beurt: 't eerst onze bekende tenorzanger Vigeveno van het Rembrandt-Theater, met het smartleid uit 'Paljas' en daarna de even­eens bekende humoristische zanger Dumas, met tal van lustige coupletten, waarbij, zooals zoo tallooze malen in 'Flora', hij nu op het doek de aanwezigen uitnoodigde het refrein 'allemaal' mee te zingen.

Wanneer men vraagt hoe Alberts Frères met dat procédé-Gaum­ont zijn gevorderd, dan moet het antwoord luiden: het ge­lijktijdig werken van beeld- en stemopname is zeer goed gelukt, maar... de klank van het woord en van de zang nog niet wat bij wezen moet. De energie van Gebr. Alberts zal echter de gebreken in de toekomst zeker wel weten te over­winnen en de gramophone tot haar plicht dwingen.

Dat het publiek wederom nieuwsgierig was om die 'sprekende films' te zien en te hooren, bleek uit de zeer talrijke opkomst, zoodat het Grand Théâtre  gisteravond geheel was bezet. Men kreeg bovendien nog tal van zwijgende bioscoop­beelden te aanschouwen, waarbij echter het gezellige woord van een der heeren Alberts als gewoonlijk niet ontbrak. Een heel aardig en sympathiek beeld was: 'Mishandel geen dieren', met een allerliefst, lief spel van een knaapje.'

Informatie

gegeven titel
Een zingende Franschman
productiejaar
1912
premièredatum
08-11-1912
land
Frankrijk, Nederland
categorie
Fictie
regisseur
nederlandse vertoner
producent
productiemaatschappij

Technische notities

geluid
Plaatgeluid
kleur
Zwart-wit
formaat
35mm
akten
1

Bronnen

Nieuws van de Dag, 9 november 1912

meer informatie

Op zoek naar meer materiaal uit onze collectie? Neem dan contact op met:

Mevr. Leenke Ripmeester
sales@eyefilm.nl
tel. 020 5891 426
mob. 06-41189635

steun Eye

Steun Eye en help ons erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. Meer informatie